Hantal Selenium ile Twitter APIsiz Kullanıcı Takibi

Bu proje, Twitter’da belirtilen arama terimlerini kullanarak kullanıcı adları toplamak ve bu kullanıcıları Telegram botuna göndermek için Hantal Selenium’u kullanır. Bu proje, Twitter API’sine ihtiyaç duymaz.

from selenium import webdriver
import time
import telegram

# Telegram botunu başlatmak için token bilgileri girin
bot_token = 'YOUR_BOT_TOKEN'
bot_chatID = 'YOUR_CHAT_ID'
bot = telegram.Bot(token=bot_token)

# Twitter'da arama yapmak için gereken URL'yi oluşturun
search_term = 'QUERY_TERM' # Bu yerine arama terimini yazın
url = 'https://twitter.com/search?q=' + search_term + '&src=typd'

# Firefox WebDriver'ını başlatın ve Twitter arama sayfasına gidin
driver = webdriver.Firefox()
driver.get(url)

# Sayfayı yüklemek için biraz bekleyin
time.sleep(5)

# Twitter'da kullanıcı adlarını toplamak için XPath kullanın
usernames = driver.find_elements_by_xpath('//div[@class="content"]/div[@class="stream-item-header"]/a[@class="account-group js-account-group js-action-profile js-user-profile-link js-nav"]')

# Toplanan kullanıcı adlarını Telegram botuna gönderin
for username in usernames:
    bot.send_message(chat_id=bot_chatID, text=username.get_attribute('href'))

# WebDriver'ı kapatın
driver.quit()

Gereksinimler

  • Python 3.x
  • selenium kütüphanesi
  • Telegram bot token

Kurulum

  1. Bu depoyu klonlayın veya indirin.
  2. Gerekli bağımlılıkları yüklemek için terminalde proje klasörüne gidin ve şu komutu çalıştırın:

pip install selenium python-telegram-bot

  1. bot.py dosyasını bir düzenleyicide açın ve BOT_TOKEN değişkenini Telegram botunuzun token’iyle değiştirin.
  2. Arama yapmak istediğiniz terimleri SEARCH_TERM değişkeninde belirtin.
  3. Twitter’da kullanıcı adlarını toplamak için belirtilen terimleri kullanarak Selenium botunu çalıştırmak için şu komutu çalıştırın:

python bot.py

Toplanan kullanıcı adları, Telegram botunuza gönderilecektir.

Lisans

Bu proje, MIT lisansı altında lisanslanmıştır.

https://github.com/emrekarademirx/Hantal-Selenium-ile-Twitter-Apisiz-Kullanici-Takibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close