PHP r n t karakterleri

PHP’de r, n ve t karakterleri kaçış dizileri olarak kullanılır. Bu kaçış dizileri, metinlerdeki boşlukları, yeni satırları ve sekme işaretlerini temsil eder. İşte, bu kaçış dizilerinin kullanımı örnekleri:

  • \r: Carriage return karakterini temsil eder. Bu karakter, imleci metnin başlangıcına getirir.
echo "Merhaba\rDünya"; // Çıktı: Dünya

Yukarıdaki örnekte, ilk kelime olan “Merhaba” yazıldıktan sonra \r karakteri kullanılarak ikinci kelime “Dünya” yazılıyor. Ancak, \r karakteri imleci metnin başına getirdiği için kelime “Merhaba” ekrana yazılmıyor.

  • \n : Newline karakterini temsil eder. Bu karakter, bir sonraki satıra geçmesini sağlar.
echo "Merhaba\nDünya"; // Çıktı: Merhaba (bir alt satırda) Dünya

Yukarıdaki örnekte, \n karakteri kullanılarak “Merhaba” ve “Dünya” kelimeleri birer satır aşağıya indirilerek yazdırılır.

  • \t : Tab karakterini temsil eder. Bu karakter, metinde belirli aralıklarla sekme boşluğu bırakmak için kullanılır.
echo "Merhaba\tDünya"; // Çıktı: Merhaba     Dünya

Yukarıdaki örnekte, \t karakteri kullanılarak “Merhaba” ve “Dünya” kelimeleri arasında 5 tane boşluk bırakılarak yazdırılır.

Bu şekilde, PHP’de r, n ve t karakterlerinin kaçış dizilerini kullanarak metinlerde boşluk, yeni satır ve sekme işaretleri oluşturabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close