PHP Veritabanı Sınıfı

PHP’de veritabanı işlemleri için bir sınıf oluşturabilirsiniz. Bu, veritabanı bağlantısı ve sorguların yürütülmesi gibi işlemleri kolaylaştırabilir. İşte, MySQL ile bir PHP veritabanı sınıfı örneği:

class Database {
  // Veritabanı bağlantı bilgileri
  private $host = "localhost";
  private $db_name = "test_db";
  private $username = "root";
  private $password = "";
  public $conn;

  // Veritabanına bağlanma fonksiyonu
  public function getConnection() {
    $this->conn = null;

    try {
      $this->conn = new PDO("mysql:host=" . $this->host . ";dbname=" . $this->db_name, $this->username, $this->password);
      $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    } catch(PDOException $exception) {
      echo "Veritabanı bağlantısı başarısız: " . $exception->getMessage();
    }

    return $this->conn;
  }

  // Sorguyu çalıştırma fonksiyonu
  public function runQuery($query) {
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->execute();

    return $stmt;
  }

  // Verileri okuma fonksiyonu
  public function readData() {
    $query = "SELECT * FROM test_table";
    $result = $this->runQuery($query);

    return $result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  }

  // Veri ekleme fonksiyonu
  public function insertData($data) {
    $query = "INSERT INTO test_table (name, email, phone) VALUES (:name, :email, :phone)";
    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':name', $data['name']);
    $stmt->bindParam(':email', $data['email']);
    $stmt->bindParam(':phone', $data['phone']);

    if($stmt->execute()) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Database adında bir sınıf tanımlanmıştır. Bu sınıfın özellikleri arasında, veritabanına bağlanmak için gerekli olan bağlantı bilgileri yer alır ($host, $db_name, $username ve $password). Ayrıca, sınıfın bağlantı fonksiyonu (getConnection()), sorguyu çalıştırma fonksiyonu (runQuery()), verileri okuma fonksiyonu (readData()) ve veri ekleme fonksiyonu (insertData()) da tanımlanmıştır.

Bu sınıfı kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin:

$db = new Database();
$db_conn = $db->getConnection();

// Tüm verileri okuma
$data = $db->readData();
print_r($data);

// Veri ekleme
$new_data = array(
  'name' => 'Emre',
  'email' => '[email protected]',
  'phone' => '555-1234'
);
if ($db->insertData($new_data)) {
  echo "Veri eklendi.";
} else {
  echo "Veri eklenemedi.";
}

Yukarıdaki örnekte, Database sınıfından bir nesne oluşturulur ve bağlantı fonksiyonu çağrılır. Daha sonra, readData() fonksiyonu kullanılarak tüm veriler okunur ve $data değişkenine atanır. Son olarak, insertData() fonksiyonu kullanılarak yeni bir veri tabanı kaydı eklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close