PHP ile SMTP’den mail gönderme

SMTP üzerinden PHP’de e-posta göndermek için, PHPMailer adlı popüler bir kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Bu kütüphane, SMTP sunucusu aracılığıyla e-posta göndermenizi sağlar ve ekleri de destekler. İşte, PHPMailer kullanarak SMTP üzerinden e-posta göndermenin bir örneği:

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
  // SMTP ayarları
  $mail->isSMTP();                      
  $mail->Host    = 'smtp.gmail.com';           
  $mail->SMTPAuth  = true;                  
  $mail->Username  = '[email protected]';         
  $mail->Password  = 'your_password';             
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;     
  $mail->Port    = 587;                  

  // Alıcı ve mesaj bilgileri
  $mail->setFrom('[email protected]', 'Your Name');
  $mail->addAddress('[email protected]');        
  $mail->addReplyTo('[email protected]', 'Your Name');
  $mail->isHTML(true);                 
  $mail->Subject = 'Test Email';
  $mail->Body  = 'This is a test email';

  // E-postayı gönderme
  $mail->send();
  echo 'E-posta başarıyla gönderildi.';
} catch (Exception $e) {
  echo "E-posta gönderilemedi: {$mail->ErrorInfo}";
}

Yukarıdaki örnekte, PHPMailer sınıfını kullanarak SMTP üzerinden e-posta gönderiyoruz. Öncelikle, SMTP ayarlarını tanımlıyoruz. isSMTP() fonksiyonu ile SMTP sunucusuna bağlanacağımızı belirtiyoruz. Daha sonra, SMTP sunucu adresimizi ($mail->Host), kullanıcı adımızı ($mail->Username) ve parolamızı ($mail->Password) belirtiyoruz.

Alıcı ve mesaj bilgileri, $mail nesnesinin fonksiyonlarına parametre olarak aktarılır. Örneğin, setFrom() fonksiyonu ile gönderen adresini ve adını belirliyoruz. addAddress() fonksiyonu ile alıcı adresini belirtiyoruz. Mesajın HTML olduğunu belirtmek için isHTML() fonksiyonunu kullanıyoruz. Son olarak, send() fonksiyonu ile e-postayı gönderiyoruz.

PHPMailer, çeşitli SMTP sunucusu sağlayıcıları için önceden yapılandırılmış ayar dosyaları da sağlar. Örneğin, Gmail hesabınızı kullanarak e-posta göndermek istiyorsanız, SMTPSecure ayarı olarak PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS değerini kullanabilirsiniz. Ancak, SMTP ayarlarınızı kendi sunucunuzun ayarlarına uygun olarak düzenlemeniz gerektiğini unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close